(1) Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 30.6. 2018.